Email  |  Voorwaarden  |  Faq  |  Bestellen  |  Plak Uitleg  |  Foto Upload

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden :

Offerte
Een offerte wordt uitgebracht op verzoek van de klant.
In de offerte van StickerZone worden tenminste de volgende aspecten geregeld:

  • een adequate beschrijving van de te leveren diensten/producten.
  • de daarbij behorende prijs;
  • de minimaal benodigde productie/levertijd;
  • de facturatie van hetgeen uiteindelijk wordt geleverd is gebaseerd op de dan geldende prijzen/tarieven.

Bestelling
Een bestelling kan zowel via de site (www.stickerzone.nl), als via email worden geplaatst, en is bindend.
Hierbij dient altijd vermeld te worden; naam, adres, woonplaats en emailadres.
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u een bevestigingsmail van ons met alle gegevens.
Het bedrag kan dan worden overgemaakt, zodra dit is ontvangen worden de stickers
dezelfde-, of de volgende dag verstuurd.

Annuleren
Annulering van bij StickerZone geplaatste orders is alleen mogelijk zolang de betreffende sticker nog niet in productie is genomen.
Alle Stickers worden speciaal op bestelling gemaakt.

Levering
Koper is te allen tijde verplicht de door hem bestelde stickers in ontvangst te nemen.
Levertijd wordt opgegeven bij benadering, en is niet bindend voor StickerZone.

Prijzen/tarieven
Alle prijzen en tarieven van StickerZone zijn vermeld in Euro’s.
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen/tarieven inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland.

Betalingscondities
Betaling uitsluitend:

  • Per Bank (overschrijven)
  • Contant
  • PayPal
Bij contante betaling is het risico geheel voor de koper.
Bij ingebreke blijving zal de vordering uit handen gegeven worden,
alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de koper.

Geschillen
Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen betreffende een overeenkomst of verbintenis
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulke toelaten,
worden beslist door de absoluutbevoegd rechter in het arrondissement
Middelburg.

Persoonlijke gegevens
StickerZone gaat heel zorgvuldig om met uw gegevens, zoals naam adres en emailadres.
En zal nooit deze gegevens aan derden verstrekken.

Kamer van Koophandel Middelburg 22053982
BTW nummer : NL001756200B35
Regiobank NL83 RBRB 0919 3744 33 t.n.v StickerZone te Oost Souburg